Votum en groet
Ps. 100 : 1 en 2
Wetslezing
Ps. 106 : 2
Schriftlezing: Lukas 1 : 26-38
Lezing Doopformulier
Jawoord van doopouders
Ps. 22 : 16
Bediening van de Doop
Ps. 134 : 3
Toespraak tot doopouders
Gebed
Lofz. Van Maria/Gez. 2 : 1 en 3
Prediking n.a.v. Lukas 1 : 28m:
‘De Heere is met u.’
Thema: Een rijke belofte
Ps. 118 : 3
Dankgebed
Ps. 81 : 12
Zegen

Vragen n.a.v. de preek tijdens de doopdiensten van zondagmorgen 12 december 2021 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.

Schriftlezing: Lukas 1 : 26-38

Prediking n.a.v. Lukas 1 : 28m: ‘De Heere is met u.’

Thema: Een rijke belofte

Vragen voor kinderen:

  1. Hoe heet de engel bij aan Maria verscheen?
  2. Welke mooie boodschap komt hij aan Maria vertellen?

Vragen voor jongeren:

  1. De engel zegt tegen Maria: ‘De Heere is met u.’ Hoe is het mogelijk dat de heilige God met een zondig mens kan zijn?
  2. Hoe weten we dat Maria genade gezocht heeft en zoek jij ook genade bij God?

Vragen voor ouderen:

  1. Welke rijke belofte ontvangen we in de Doop?
  2. Wat betekent de Naam Immanuël voor u?
  3. Hoe komt het dat de belofte ‘De Heere is met u’ niet altijd in het geloofsleven ervaren wordt?