Votum en groet
Zingen: Ps. 25 : 2
Wetslezing
Zingen: Ps. 65 : 2
Schriftlezing: Mattheüs 4: 1-11
Gebed
Zingen: Ps. 119 : 6 en 58
Prediking n.a.v. Efeze 6: 17b
Thema: Het zwaard van de Geest
1. De noodzaak van het zwaard;
2. De naam van het zwaard; en
3. Het gebruik van het zwaard
Zingen: Ps. 45 : 2
Dankgebed
Zingen: Gebed des Heeren/Gez. 5 : 3 en 8
Zegen

Vragen n.a.v. de preek gehouden tijdens de beide diensten op zondagmorgen 21 januari 2024 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Mattheüs 4: 1-11
Prediking n.a.v. Efeze 6: 17b
Prekenserie over de geestelijke wapenrusting – deel 6
Thema: Het zwaard van de Geest; Aandachtspunten: 1. De noodzaak van het zwaard; 2. De naam van het zwaard; en 3. Het gebruik van het zwaard

Vragen voor kinderen:
1. Noem alle zes onderdelen van de geestelijke wapenrusting eens op.
2. Waartegen moet een christen strijden?

Vragen voor jongeren:
1. Hoe zag dat zwaard van een Romeinse soldaat er precies uit?
2. Waarom is voldoende kennis van Gods Woord in de geestelijke strijd heel belangrijk?

Vragen voor ouderen:
1. Waarom heet dit zwaard ‘het zwaard des Geestes’.
2. Wat leert u uit de geschiedenis van de verzoekingen van de Heere Jezus door de duivel in de woestijn?
3. Wanneer hanteert u het zwaard van de Geest?