Votum en groet
Zingen: Ps. 122 : 1
Wetslezing
Zingen: Tien geboden des Heeren/Gez. 1 : 9
Schriftlezing: 1 Thessalonicenzen 5 : 1-11
Gebed
Zingen: Ps. 42 : 1 en 3
Prediking n.a.v. Efeze 6: 17a
Thema: De helm der zaligheid
1. De bescherming door de helm;
2. De aanvallen op het hoofd; en
3. De betekenis van de helm
Zingen: Ps. 130 : 4
Dankgebed
Zingen: Ps. 146 : 3
Zegen

Vragen n.a.v. de preek gehouden tijdens de beide diensten op zondagmorgen 22 oktober 2023 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: 1 Thessalonicenzen 5 : 1-11
Prediking n.a.v. Efeze 6: 17a
Prekenserie over de geestelijke wapenrusting – deel 5
Thema: De helm der zaligheid; Aandachtspunten: 1. De bescherming door de helm; 2. De aanvallen op het hoofd; en 3. De betekenis van de helm

Vragen voor kinderen:
1. Waarvoor gebruiken we een helm in het dagelijks leven?
2. Noem alle zes onderdelen van de geestelijke wapenrusting eens op.

Vragen voor jongeren:
1. Waarom was de helm voor een Romeinse soldaat onmisbaar?
2. Waarom is de helm der zaligheid ook voor jou onmisbaar?

Vragen voor ouderen:
1. Wat wordt bedoeld met de helm der zaligheid?
2. Noem eens een paar voorbeelden van hoe de satan zijn aanvallen kan richten op ons hoofd.
3. Waarom wordt de helm door Paulus ook wel aangeduid als de helm van de hoop?