Votum en groet
Zingen: Ps. 81 : 1 en 12
Wetslezing
Zingen: Ps. 19 : 6
Schriftlezing: Mattheüs 27: 11-26
Lezing Doopformulier
Ja-woord doopouders
Zingen: Ps. 105 : 5
Bediening Heilige Doop
Zingen: Ps. 134 : 3
Toespraak tot doopouders
Gebed
Zingen: Ps. 69 : 2 en 4
Prediking n.a.v. Matth. 27: 25b
1. Een roep om oordeel
2. Een roep om behoud
Zingen: Ps. 32 : 1
Dankgebed
Zingen: Ps. 111 : 5
Zegen