Votum en groet
Zingen: Ps. 77 : 8
Wetslezing
Zingen: Psalm 65 : 2
Schriftlezing: Handelingen 9: 1-9
Gebed
Zingen: Ps. 32 : 1 en 5
Prediking n.a.v. Handelingen 9: 4-6
Thema: Een vervolger wordt een volgeling
1. Een opmerkelijke vraag;
2. Een liefdevol antwoord; en
3. Een gehoorzaam volgen
Zingen: Ps. 86 : 3
Dankgebed
Zingen: Ps. 25 : 6
Zegen

In de tweede morgendienst hoopt onze burgemeester aanwezig te zijn.
Na het zingen van Psalm 25 : 6 spreek ik hem kort toe en zingen we hem Ps. 134: 3 toe.
We sluiten daarna af met de zegen.

Vragen voor de preekbespreking op zondagavond 24 september 2023 in de Hersteld Hervormde Gemeente Barneveld e.o. i.v.m. de opening van het winterwerk met als jaarthema: Volg Mij!

Morgendiensten:

Schriftlezing: Handelingen 9: 1-9     Prediking n.a.v. Handelingen 9: 4-6

Thema: Een vervolger wordt een volgeling

Aandachtspunten: 1. Een opmerkelijke vraag; 2. Een liefdevol antwoord; en 3. Een gehoorzaam volgen

Avonddienst:

Schriftlezing: Lukas 9: 51-62     Prediking n.a.v. Lukas 9: 57-62

Thema: Het volgen van Jezus:

Aandachtspunten: 1. Is niet gemakkelijk; 2. Vraagt voorrang; en 3. Is radicaal

Vragen voor de 12 tot 15-jarigen

 

 1. Waarom werd Saulus op een bijzondere wijze stilgezet om van een vervolger een volgeling van Jezus te worden? Ken jij nog meer voorbeelden van mensen die op een bijzondere wijze werden stilgezet en werkt God altijd zo?
 1. Wat is het volgen van de Heere Jezus eigenlijk en hoe leer je dat?
 1. Waarom mag die man uit Lukas 9:59 niet eerst zijn vader begraven en dan pas Jezus volgen? Wat leer je daarvan?
 1. Op welke manieren probeert de duivel het volgen van Jezus te verhinderen?
 1. Is het met elkaar volgen van de Heere Jezus gemakkelijker dan alleen? Leg uit waarom wel of waarom niet.
 1. Reageer op de volgende stelling: ‘Als je de Heere Jezus echt mag volgen, raak je Hem nooit meer uit het oog.’
 1. Bedenk een vraag over de preek om aan de dominee te stellen.

Vragen voor de 16 tot 25-jarigen

 

 1. Jij bent geen vervolger van Jezus, maar misschien ook geen volgeling. Is het mogelijk om neutraal te blijven ten opzichte van hem? Waarom wel of waarom niet?
 1. Waarom is het antwoord van de Heere Jezus aan Saulus een ‘liefdevol’ antwoord?
 1. Waarom is het volgen van de Heere Jezus niet gemakkelijk? En wat betekent hierbij kruisdragen?
 1. Wat betekent voor jou dat het volgen van Jezus radicaal is. Lees hierbij Lukas 9:61-62.
 1. Hoe houd je het vol om Jezus te volgen?
 1. Reageer op de volgende stelling: ‘Het volgen van Jezus kost je alles.’
 1. Bedenk een vraag over de preek om aan de dominee te stellen.