Votum en groet
Zingen: Ps. 42 : 1
Wetslezing
Zingen: Ps. 38 : 18
Schriftlezing: Johannes 4 : 1-18
Gebed
Zingen: Ps. 25 : 4 en 9
Lezing eerste deel Avondmaalsformulier
Prediking n.a.v. Johannes 4 : 13-14
De Levensbron bij de Jakobsbron
1.Een onlesbare dorst
2.Het levende water
3.Een fontein van water
Zingen: Ps. 139 : 14
Dankgebed
Zingen: Ps. 81 : 12
Zegen

Vragen n.a.v. de preek tijdens de diensten van zondagmorgen 30 januari 2022 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Johannes 4:1-18
Prediking n.a.v. Johannes 4:13-14
Thema: De Levensbron bij de Jakobsbron
Aandachtspunten: 1. Een onlesbare dorst;
2. Het levende water; en
3. Een fontein van water

Vragen voor kinderen:
1. Waarom zit de Heere Jezus bij de Jakobsbron?
2. Wat had de Samaritaanse vrouw bij zich om water te putten?

Vragen voor jongeren:
1. Waarom is de ontmoeting tussen de Heere Jezus en de Samaritaanse vrouw bijzonder?
2. Waarnaar heb jij een onlesbare dorst?

Vragen voor ouderen:
1. Wat bedoelt de Heere Jezus met het levende water?
2. Hoe zien we een fontein van water in het leven van deze vrouw en in uw leven?
3. Hoe kan bij een kind van God de dorst naar God ontbreken en hoe kan dat veranderen?