Votum en groet
Zingen: Ps. 146 : 5 en 7
Wetslezing
Zingen: Ps. 119 : 34
Schriftlezing: Ruth 1: 14-22
Gebed
Zingen: Ps. 94 : 8 en 10
Prediking n.a.v. Ruth 1: 22
De aankomst in Bethlehem
1. Menselijke woorden;
2. Smartelijke woorden; en
3. Goddelijke leiding
Zingen: Ps. 43 : 5
Dankgebed
Zingen: Ps. 9 : 18
Zegen
Een vaste Burcht is onze God vers 1 en 2

Vragen n.a.v. de preek gehouden tijdens de beide diensten op zondagmorgen 30 oktober 2022 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.

Schriftlezing: Ruth 1: 14-22

Prediking n.a.v. Ruth 1: 22 (Prekenserie over Ruth – nr. 3)

Thema: De aankomst in Bethlehem

  1. Menselijke woorden; 2. Smartelijke woorden; en 3. Goddelijke leiding

Vragen voor kinderen:

  1. Wie gaat er met Naomi mee naar Bethlehem?
  2. Weet je nog welke belijdenis zij uitsprak? Uw volk is …

Vragen voor jongeren:

  1. Wat betekent ‘Mara’ en waarom zegt Naomi bij aankomst in Bethlehem dat ze haar zo moeten noemen?
  2. Hoe ga jij met tegenslagen in je leven om? Zie je daar ook de hand van de Almachtige in?

Vragen voor ouderen:

  1. Wie of wat missen we in de smartelijke woorden van Naomi?
  2. Wat zegt het ons dat ze in Bethlehem aankomen in het begin van de gersteoogst?
  3. Op welke wijze ziet u Goddelijke leiding in uw leven?