Sinds een aantal seizoenen komen we ongeveer één keer per maand bij elkaar voor Bijbelstudie en bezinning.

We zijn ontstaan vanuit de Jongvolwassenkring toen een aantal van ons zich iets minder jong voelden. Daarbij was er de behoefte om juist ook ‘gemengd’ samen te komen en/of als echtpaar samen naar Bijbelstudie te kunnen gaan. De avonden worden als verbindend in het gemeente-zijn ervaren. En ook als ‘warm’ en verrijkend, juist ook door gemeenteleden die het afgelopen jaar voor het eerst hebben deelgenomen aan de kring. Omdat er geen ‘bovengrens’ is wat betreft de leeftijd, is er een mooie diversiteit. En 35 jaar is echt niet leidend als ‘ondergrens’. Spreekt de invulling van deze kring aan en je voelt je te oud om naar de jongvolwassenkring te gaan, kom een keer sfeer proeven.

De avonden zijn laagdrempelig, mede omdat we niet werken met inleidingen. We bereiden ons thuis voor (zoveel als mogelijk), door het betreffende Bijbelgedeelte te lezen, er bijv. een verklaring op na te slaan of iets op te zoeken in een ander boek of iets dergelijks. Zo neemt eigenlijk iedereen z’n eigen inzichten en vragen mee vanuit hetgeen hij of zij erover heeft gelezen. We vullen elkaar zo heel mooi aan en het geeft regelmatig ook een bredere blik op een bepaald Bijbelgedeelte.

In lijn met het thema ‘De Heilige Oorlog’ behandelen we diverse Bijbelgedeelten die hierop inhaken.

19 sept. Samenvatting hoofdstuk 1 t/m 6 Heilige Oorlog
17 okt. Hand. 2: 37-47 Hoofdstuk 7 De oorpoort opengebroken
07 nov. Hand.  4: 23-37 Hoofdstuk 9 De zondeschuld van Mensziel kwijtgescholden
05 dec. Hand.  9: 1-31 Hoofdstuk 11 Het wijze bestuur van Vorst Immanuël
23 jan. Hand. 15: 1-21 Hoofdstuk 12 Mensziel verlaat haar eerste liefde
20 feb. Hand. 14: 8-19 Hoofdstuk 13 Diabolus probeert de stad te verzwakken en te heroveren
13 mrt. Hand. 16: 6-31 Hoofdstuk 14/15 Mensziel schrikt voor het dreigende gevaar en De twijfelaars richten veel schade aan in Mensziel
10 apr. Hand. 19: 1-20 Hoofdstuk 16 De belofte van Zijn komst
15 mei Efeze 6: 10-20 Hoofdstuk 18 De heilige Oorlog duurt voort