Votum en groet
Zingen: Ps. 20 : 1
Geloofsbelijdenis van Nicea
Zingen: Ps. 143 : 10
Schriftlezing: Hooglied 4
Gebed
Zingen: Ps. 119 : 9 en 86
Prediking n.a.v. Hooglied 4 : 16
Een onmisbaar gebed om de werking van de Heilige Geest
Zingen: Ps. 145 : 6
Dankgebed
Zingen: Ps. 67 : 3
Zegen