Votum en groet
Zingen: Ps. 139 : 1
Wetslezing
Zingen: Ps. 6 : 1 en 2
Schriftlezing: Lukas 15 : 1-20
Gebed
Zingen: Ps. 51 : 1 en 9
Lezing Eerste gedeelte Avondmaalsformulier
Prediking n.a.v. Lukas 15 : 17-20a
De gelijkenis van de verloren zoon – 1
De jongste zoon
1. Zijn inkeer
2. Zijn omkeer;
3. Zijn terugkeer.
Zingen: Ps. 42 : 1
Dankgebed

Vragen n.a.v. de preek gehouden tijdens de morgendiensten van zondag 12 juni 2022 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.

Schriftlezing: Lukas 15 : 1-20

Prediking n.a.v. Lukas 15 : 17-20a

Thema: De gelijkenis van de verloren zoon – 1

De jongste zoon (Voorbereiding op het Heilig Avondmaal)

Aandachtspunten: 1. Zijn inkeer;  2. Zijn omkeer; en 3. Zijn terugkeer.

Vragen voor kinderen:

  1. In Lukas 15 gaat het over drie gelijkenissen. Welke drie?
  2. Op Wie lijkt de vader van de verloren Zoon en waarom?

Vragen voor jongeren:

  1. Aan wie vertelt de Heere Jezus de gelijkenis van de verloren zoon vooral en waarom?
  2. Waarom ging de jongste zoon weg en zou je dat ook willen?

Vragen voor ouderen:

  1. Waarom leidt een inkeer niet altijd tot een inkeer? Geef eens een voorbeeld.
  2. Waaraan kun je zien dat de schuldbelijdenis van de jongste zoon oprecht was?
  3. Wat spreekt u het meeste aan in het gelezen Schriftgedeelte?