Votum en groet
Zingen: Ps. 119 : 65
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 18 : voorzang
Schriftlezing: Mattheüs 16 : 13-20
Gebed
Zingen: Ps. 1 : 1,2 en 3
Prediking n.a.v. HC Zondag 31
1. De betekenis van het hemelrijk
2. De sleutel van het Woord
3. De sleutel van de tucht
Zingen: Ps. 112 : 1
Dankgebed
Zingen: Gebed des Heeren/Gez. 5 : 3
Zegen