Votum en groet
Zingen: Ps. 20 : 1
Wetslezing
Zingen: Psalm 25 : 3
Schriftlezing: Lukas 15 : 11-24
Gebed
Zingen: Ps. 32 : 3 en 4
Prediking n.a.v. Lukas 15 : 20b-24
De gelijkenis van de verloren zoon – 2
De vader
1. De liefde van de Vader;
2. De vergeving door de Vader; en
3. De blijdschap van de Vader.
Zingen: Ps. 103 : 7
Lezing Tweede gedeelte Avondmaalsformulier
Zingen: Ps. 5 : 2, 4 en 12 (tijdens toebereiding tafel)
Avondmaalsbediening
Zingen: Gebed des Heeren/Gez. 5 : 2, 7 (en 10)
Dankgebed
Zingen: Ps. 52 : 7
Zegen