Votum en groet
Zingen: Ps. 68 : 10
Geloofsbelijdenis van Nicea
Zingen: Psalm 103 : 2
Schriftlezing: Lukas 15 : 20-32
Gebed
Zingen: Ps. 133 : 1 en 3
Prediking n.a.v. Lukas 15 : 28-32
De gelijkenis van de verloren zoon – 3
De oudste zoon
1. Een stellige weigering;
2. Een liefdevolle nodiging; en
3. Een wettische houding.
Zingen: Ps. 95 : 4
Dankgebed
Zingen: Ps. 32 : 5 en 6
Zegen