Psalm 89 : 19 (rouwpsalm)
Psalm 105 : 4 en 5
Ps. 95 : 4
Ps. 22 : 15 en 16
Schriftlezing: Handelingen 3 vers 11 t/m 26
Tekst: Handelingen 3 vers 25 en 26
Thema: Petrus’ preek in het voorhof van Salomo
Punten: 1. God gedenkt Zijn verbond
2. God schenkt Zijn Zegen
3. God vraagt afkeer van uw boosheden