Votum en groet
Zingen: Ps. 133 : 1 en 3
Wetslezing
Zingen: Gebed des Heeren/Gez. 5 : 6
Schriftlezing: Johannes 13: 1-17
Zingen: Ps. 51 : 1 en 4
Prediking n.a.v. Joh. 13:8-10 en 14-15
Aandachtspunten:
1. Een stellige weigering;
2. Een ernstige waarschuwing; en
3. Een duidelijk voorbeeld
Zingen: Ps. 86 : 6
Dankgebed
Zingen: Ps. 119 : 29
Zegen

Vragen n.a.v. de preek tijdens de morgendiensten van zondag 27 maart 2022 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Johannes 13: 1-17
Prediking n.a.v. Joh. 13: 8-10 en 14-15

Aandachtspunten: 1. Een stellige weigering; 2. Een ernstige waarschuwing; en 3. Een duidelijk voorbeeld

Vragen voor kinderen:
1. Waarom wil niemand van de discipelen de voeten van de anderen wassen?
2. Wat bedoelt de Heere Jezus in vers 10 met ‘die gewassen is, …is geheel rein’? Wie is er niet rein?

Vragen voor jongeren:
1. Wat is de reden dat Petrus eerst weigert zijn voeten door Jezus te laten wassen? Komt die weigering ook bij ons voor en zo ja, hoe en waarom?
2. De Heere Jezus geeft met de voetwassing een voorbeeld. Noem eens vijf voorbeelden van hoe je in onze tijd de voeten van een ander kunt wassen.

Vragen voor ouderen:
1. De Heere Jezus waarschuwt Petrus dat als Hij hem niet wast, Petrus geen deel aan Hem heeft. Maar Petrus is toch een kind van God en heeft daardoor deel aan Hem? Kan die band dan verbroken worden?
2. Hebt u deel aan Christus?
3. Is het moeilijk om christelijke naastenliefde in praktijk te brengen? Hoe kun je dit verbeteren?