Votum en groet
Zingen: Ps. 27 : 1
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 27 : 7
Schriftlezing: Lukas 22: 24-34
Zingen: Ps. 17 : 3 en 4
Prediking n.a.v. Lukas 22: 31-32a
Aandachtspunten:
1. Het werk van satan
2. Het werk van Christus
3. De taak van Petrus
Zingen: Gebed des Heeren/Gez. 5 : 8 en 9
Dankgebed
Zingen: Ps. 138 : 4
Zegen