Votum en groet
Zingen: Ps. 96 : 5 en 6
Wetslezing
Zingen: Ps. 79 : 4
Schriftlezing: Openbaring 1: 9-20
Gebed
Zingen: Ps. 16 : 4 en 6
Prediking n.a.v. Openb. 1: 17-18
Thema: Pasen op Patmos
Zingen: Ps. 30 : 3
Dankgebed
Zingen: Ps. 49 : 1
Zegen

Vragen n.a.v. de preek gehouden tijdens de beide diensten op zondagmorgen 16 april 2023 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Openbaring 1: 9-20
Prediking n.a.v. Openb. 1: 17-18
Thema: Pasen op Patmos

Vragen voor kinderen:
1. Waarom is Johannes verbannen naar of gevangen op het eiland Patmos?
2. Hoe ziet de Heere Jezus eruit als Hij aan Johannes verschijnt?

Vragen voor jongeren:
1. Op welke dag verschijnt Christus aan Johannes en wat zegt jou dat?
2. Waarom valt Johannes bij de verschijning van Christus als dood aan Zijn voeten?

Vragen voor ouderen:
1. Wat heeft het u te zeggen dat Christus Zich aan Johannes bekend maakt als de Alfa en de Omega?
2. Wat betekent Zijn rechterhand?
3. Heeft de Heere ook al eens vanuit Zijn Woord tegen u gezegd: ‘Vrees niet’?