Votum en groet
Zingen: Ps. 108 : 1 en 2
Geloofsbelijdenis: Twaalf Artikelen
Zingen: Ps. 64 : 10
Schriftlezing: 1 Timotheüs 6 : 3-21
Gebed
Zingen: Ps. 130 : 2 en 3
(onder het zingen wordt er gecollecteerd)
Prediking n.a.v. 1 Timotheüs 6 : 12
1. Een noodzakelijke oproep;
2. Een dringende aansporing; en
3. Een blijvende herinnering
Zingen: Ps. 86 : 6
Lezing formulier
Belijdenis van het geloof
Nieuwe lidmaten zingen: Ps. 17 : 3
Toezingen door de gemeente: Ps. 17 : 4
(enigszins gewijzigd en staande)
Toespraak en afsluiting formulier
Dankgebed
Zingen: Ps. 27 : 7
Zegen
Daarna is er gelegenheid de nieuwe lidmaten voor
de preekstoel Gods zegen toe te wensen en daarna
de kerk door de linker zijdeur te verlaten.