Votum en groet
Zingen: Ps. 65 : 1
Geloofsbelijdenis (HC Zondag 45)
Zingen: Ps. 27 : 5
Schriftlezing: Mattheüs 15: 21-28
Gebed
Zingen: Ps. 86 : 2 en 3
Prediking n.a.v. Mattheüs 15: 22
Thema: De biddag van de Kananese vrouw
1. Een afgewezen gebed;
2. Een aanhoudend gebed; en
3. Een verhoord gebed.
Zingen: Ps. 123 : 1
Dankgebed
Zingen: Ps. 34 : 2
Zegen