Votum en groet
Zingen: Ps. 81 : 12
Wetslezing
Zingen: Ps. 6 : 2
Schriftlezing: 2 Koningen 6 : 8-23
Gebed
Zingen: Ps. 33 : 8 en 10 (themapsalm)
Prediking n.a.v. 2 Koningen 6: 15-17
Thema: Zie jij het ook?
1. Wat de knecht van Elisa ziet;
2. Wat Elisa tot zijn knecht zegt;
3. Wat Elisa aan de HEERE vraagt.
Zingen: Ps. 91 : 1 en 5
Dankgebed
Zingen: Ps. 34 : 4
Zegen

Vragen n.a.v. de preek gehouden tijdens de beide diensten op woensdagmorgen 8 maart 2023 op de Biddag voor gewas en arbeid in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.

Schriftlezing: 2 Koningen 6 : 8-23

Prediking n.a.v. 2 Koningen 6: 15-17

Thema: Zie jij het ook?

  1. Wat de knecht van Elisa ziet; 2. Wat Elisa tot zijn knecht zegt; en 3. Wat Elisa aan de HEERE vraagt.

Vragen voor kinderen:

  1. Hoe wordt Elisa in vers 15 genoemd? De man ……
  2. Wat ziet de knecht van Elisa eerst?

Vragen voor jongeren:

  1. Heeft de Heere jou ook wel eens iets op het gebed laten zien wat je eerst niet zag? Zo ja, wat?
  2. Wat laat de Heere de knecht van Elisa zien?

Vragen voor ouderen:

  1. Wat zegt de belijdenis van Elisa in vers 16 u?
  2. Hoe beschermt de Heere Zijn kinderen in onze tijd ?
  3. Waar gaat u vandaag vooral om bidden?