Schriftlezing: Lucas 23:26-43

Te zingen:
Ps. 79:4 Aanvangszang
Gebed des Heeren:6,7 en 8 Collectezang
Ps.141:7 Tussenzang
Ps. 6:2 Slotzang