Ps. 106 : 4
Schriftlezing: Daniël 9 : 1-23
Ps. 86 : 3
Prediking n.a.v. Daniël 9 : 19
Het smeekgebed van Daniël
1. Een hartelijke schuldbelijdenis;
2. Een indringende smeekbede; en
3. De enige pleitgrond
Ps. 74 : 20