Ps. 46 : 1
Schriftlezing: Filippenzen 4
Ps. 62 : 5
Prediking n.a.v. Filippenzen 4 : 6-7
Gebedsonderwijs
1. Een indringende vermaning;
2. Een heilzame raadgeving; en
3. Een gezegende uitwerking
Ps. 37 : 2