Ps. 81 : 12
Schriftlezing: Jesaja 37 : 1-21
Ps. 123 : 1
Prediking n.a.v. Jesaja 37 : 14-15
De biddag van Hizkia
1. Hij bidt als koning in nood;
2. in kinderlijke eenvoud; en
3. met kinderlijke vertrouwen
Ps. 147 : 6