Votum en groet
Zingen: Ps. 122 : 3
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 2 : 7
Schriftlezing: Jozua 2
Gebed
Zingen: Ps. 105 : 3 en 24
Bijbellezing
1.In de herberg van Rachab (vs. 1-7)
2.Het geloof van Rachab (vs. 8-14)
3.De ontsnapping door Rachab (vs. 15-24)
Zingen: Ps. 87 : 3 en 4
Dankgebed
Zingen: Ps. 86 : 5
Zegen