Votum en groet
Zingen: Ps. 147 : 10
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 1 : 1
Schriftlezing: Deuteronomium 6
Gebed
Zingen: Ps. 119 : 1 en 8
Prediking n.a.v. Zondag 34 / Eerste gebod
1. Het opschrift van de Wet;
2. De indeling van de Wet; en
3. Het begin van de Wet
Zingen: Tien geboden des Heern/Gez. 1 : 1 en 2
Dankgebed
Zingen: Ps. 37 : 2
Zegen