Votum en groet
Zingen: Ps. 75 : 1 en 6
Wetslezing
Zingen: Ps. 115 : 7
Schriftlezing: Psalm 139
Lezing Doopformulier
Jawoord van doopouders
Zingen: Ps. 105 : 5
Bediening van de Doop
Zingen: Ps. 134 : 3
Toespraak tot doopouders
Gebed
Zingen: Ps. 139 : 7, 8 en 9
Prediking n.a.v. Psalm 139: 14
Thema: Een loflied op Gods wonderlijke werk
van onze wording
Zingen: Ps. 71 : 4 en 5
Dankgebed
Zingen: Ps. 119 : 37
Zegen

Vragen n.a.v. de preek gehouden tijdens de beide doopdiensten op zondagmorgen 6 november 2022 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Psalm 139
Prediking n.a.v. Psalm 139: 14
Thema: Een loflied op Gods wonderlijke werk van onze wording

Vragen voor kinderen:
1. Wie heeft jou gemaakt?
2. Waar en wanneer ben jij geboren?

Vragen voor jongeren:
1. Waarom looft David de HEERE in vers 14?
2. Hoeveel abortussen vinden er jaarlijks in Nederland plaats en wat doe jij daartegen?

Vragen voor ouderen:
1. Waarom is de vergelijking van een kindje in de moederschoot met een borduursel heel mooi?
2. Als God ons ‘borduurt’ in de moederschoot hoe kan een kindje dan gehandicapt geboren worden?
3. Wat kunnen we leren van de geboorte met het oog op de wedergeboorte?