Votum en groet
Zingen: Ps. 65 : 6 en 8
Geloofsbelijdenis (HC. Zondag 10)
Zingen: Ps. 67 : 1
Schriftlezing: Habakuk 3
Gebed
Zingen: Ps. 31 : 5, 6 en 17
Prediking n.a.v. Habakuk 3: 17-18
Thema: Habakuk dankt in het donker
1. De nood van Habakuk;
2. De vreugde van Habakuk; en
3. Het geheim van Habakuk
Zingen: Ps. 62 : 5
Dankgebed
Zingen: Ps. 115 : 1 en 8
Zegen