Votum en groet
Zingen: Ps. 136 : 1 en 25
Wetlezing
Zingen: Tien geboden des Heeren / Gez. 1 : 9
Schriftlezing: Markus 12: 38-44
Gebed
Zingen: Ps. 116 : 1 en 10
Prediking n.a.v. Markus 12: 41-44
1. Wat Jezus zag;
2. Wat de weduwe gaf; en
3. Wat het ons zeggen mag
Zingen: Ps. 23 : 1
Dankgebed
Zingen: Ps. 143 : 10

Vragen n.a.v. de preek tijdens de dankdagdiensten van woensdagmorgen 2 november 2022 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.

Schriftlezing: Markus 12: 38-44        Prediking n.a.v. Markus 12: 41-44

Aandachtspunten: 1. Wat Jezus zag; 2. Wat de weduwe gaf; en 3. Wat het ons zeggen mag

               

Vragen voor kinderen:

  1. Waar dank jij vandaag de Heere in het bijzonder voor?
  2. Hoeveel geld gaf de weduwe?

Vragen voor jongeren:

  1. Hoe wordt vandaag jouw dankbaarheid aan de Heere zichtbaar?
  2. Hoe ziet de Heere Jezus dat de rijken geven?

Vragen voor ouderen:

  1. Op welk moment van Zijn leven richt de Heere Jezus de aandacht van Zijn discipelen op de weduwe en wat betekent dat?
  2. Wanneer is weinig veel?
  3. Wat verlangt de Heere vandaag van u?