Votum en groet
Zingen: Ps. 100 : 1 en 4
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 46 : 1
Schriftlezing: 1 Korinthe 10: 23-33
Gebed
Zingen: Ps. 145 : 3 en 4
Prediking n.a.v. 1 Korinthe 10: 31
1. Een onbegrensd levensdoel
2. Een onmogelijk levensdoel; en
3. Een onberouwelijk levensdoel
Zingen: Ps. 86 : 6
Dankgebed
Zingen: Ps. 72 : 11
Zegen