Ps. 122 : 3
Ps. 2 : 7
1 Petrus 2: 18 – 3: 15
Ps. 133 : 1 en 3
Bijbellezing n.a.v. 1 Petrus 2: 18 – 3: 15
Thema: Een godvruchtige levenswandel (3)
1. Op het werk
2. In het huwelijk
3. Onder elkaar
Ps. 17 : 3
Avondzang/Gez. 12 : 7