Votum en groet
Zingen: Gz. 1:6 en 9 (Tien Geboden…)
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 135:8
Gebed
Schriftlezing: Lukas 2:39-52, Spreuken 10:1-5
Tekst: Lukas 2:51a
Zingen: Ps. 119:49, 50 en 70
Preek
Zingen: Ps. 25:3 en 6
Dankgebed
Zingen: Ps. 68:9
Zegen