Votum en groet
Zingen: Ps. 46 : 4
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 29 : 6
Schriftlezing: Jozua 6
Gebed
Zingen: Ps. 68 : 1 en 2
Bijbellezing over Jozua 6
Zingen: Ps. 89 : 8
Dankgebed
Zingen: Ps. 118 : 8
Zegen