Votum en groet
Zingen: Ps. 63 : 1
Wetslezing
Zingen: Ps. 119 : 1
Schriftlezing: Spreuken 8: 1-21
Lezing Doopformulier
Jawoord van doopouders
Zingen: Ps. 105 : 5
Bediening van de Doop
Zingen: Ps. 134 : 3
Toespraak tot doopouders
Gebed
Zingen: Ps. 25 : 2 en 6
Prediking n.a.v. Spreuken 8: 17b
Thema: Zoek de Heere vroeg!
Zingen: Ps. 81 : 12
Dankgebed
Zingen: Ps. 27 : 5
Zegen

Vragen n.a.v. de preek gehouden tijdens de beide diensten op zondagmorgen 23 april 2023 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Spreuken 8: 1-21
Prediking n.a.v. Spreuken 8: 17b

Vragen voor kinderen:
1. Waarom was David uit het verhaal aan het begin van de preek zo verdrietig en wanneer is de Heere verdrietig?
2. Hoe kun je de Heere vroeg zoeken?

Vragen voor jongeren:
1. Op welke manieren zoek jij de Heere?
2. Wat kan je allemaal hinderen bij het zoeken?

Vragen voor ouderen:
1. Welke betekenissen heeft het woordje ‘vroeg’ in vers 17b?
2. Waarom laat de Heere Zich niet altijd gelijk vinden?
3. Wat betekent voor u het vinden van de Heere?