Ps. 35 : 1
Schriftlezing: Exodus 17
Ps. 105 : 22
Aandachtspunten Bijbellezing:
1. De twist van het volk
2. Het water uit de steenrots
3. De aanval van Amalek
Ps. 118 : 4