Ps. 100 : 2
Schriftlezing: Psalm 22
Ps. 105 : 5
Ps. 134 : 3
Ps. 22 : 15
Prediking n.a.v. Psalm 22 : 31-32
Thema: Een rijke belofte
1. De troost van deze belofte;
2. De inhoud van deze belofte; en
3. Het fundament van deze belofte.
Ps. 22 : 16

Vragen n.a.v. de preek tijdens de doopdienst van zondagmorgen 14 februari 2021 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Morgendienst: Schriftlezing: Psalm 22
Prediking n.a.v. Psalm 22 : 31-32
Thema: Een rijke belofte
Aandachtspunten: 1. De troost van deze belofte;
2. De inhoud van deze belofte; en
3. Het fundament van deze belofte.

Vragen voor kinderen:
1. Welk psalmvers zingen we altijd na de Doop?
2. Wat betekent ‘zaad’ in vers 31?

Vragen voor jongeren:
1. Waarom wordt Psalm 22 de Psalm van het kruis genoemd?
2. Waar denk jij aan bij het dienen van de Heere en herken je dat ook in jouw leven?

Vragen voor ouderen:
1. Herkent u de troost van de belofte ‘Het zaad zal Hem dienen’? En zo ja, waarom geeft deze belofte u troost?
2. Wat wordt bedoeld met ‘Zijn gerechtigheid’ in vers 32?
3. Wat heeft de Heere gedaan (in uw leven)? (slot van vers 32)