Ps. 105 : 3
Schriftlezing: Exodus 18
Ps. 122 : 3
Aandachtspunten Bijbellezing:
1. Mozes’getuigenis
2. Jethro’s belijdenis
3. Jethro’s raadgeving
Ps. 111 : 3