Ps. 9 : 1
Schriftlezing: Mattheüs 21:1-17
Ps. 105 : 5
Ps. 134 : 3
Ps. 118 : 13
Prediking n.a.v. Matth. 21:15-16
Thema: Een beschamend voorbeeld
1. Lovende woorden van kinderen;
2. Minachtende woorden van mensen; en
3. Vervullende woorden van God.
Ps. 8 : 2

Vragen n.a.v. de preek tijdens de doopdienst van zondagmorgen 21 maart 2021 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Morgendienst: Schriftlezing: Mattheüs 21:1-17
Prediking n.a.v. Matth. 21:15-16
Thema: Een beschamend voorbeeld
Aandachtspunten: 1. Lovende woorden van kinderen;
2. Minachtende woorden van mensen; en
3. Vervullende woorden van God.

Vragen voor kinderen:
1. Wat roepen de kinderen in de tempel?
2. Van wie hebben zij dat geleerd en van wie leer jij psalmen?

Vragen voor jongeren:
1. Wat betekent ‘Hosanna’?
2. Welke psalm zing jij het liefst en waarom?

Vragen voor ouderen:
1. Waarom nemen de overpriesters en de Schriftgeleerden o.a. het roepen van de kinderen zeer kwalijk?
2. Bereidt de Heere ook in onze tijd uit de mond van de jonge kinderen en van de zuigelingen Zijn lof? Zo ja, hoe dan?
3. Wat is voor u de les uit deze geschiedenis?