Ps. 110 : 1
Schriftlezing: Mattheüs 25:31-46
Ps. 73 : 14
Prediking n.a.v. Zondag 19
Thema: De verhoogde Christus
1. Het bewijs van Zijn regering;
2. Het nut van Zijn heerlijkheid; en
3. De troost van Zijn wederkomst.
Gebed des Heeren/Gez. 5 : 3