Ps. 108 : 2
Schriftlezing: Klaagliederen 3 : 1-26
Ps. 103 : 1 en 4
Prediking n.a.v. Klaagliederen 3 : 22-24
Een danklied in Klaagliederen over
1. Gods goedertierenheden
2. Gods barmhartigheden
3. Gods trouw
met een persoonlijke belijdenis
Ps. 89 : 1