Ps. 75 : 1 en 6
Schriftlezing: Handelingen 27 : 14-39
Ps. 107 : 13 en 15
Prediking n.a.v. Hand. 27 : 35
Danken tijdens de crisis
1. Paulus heeft reden om te danken
2. Paulus neemt tijd om te danken
3. Paulus gaan anderen voor in het danken
Ps. 67 : 3

Vragen n.a.v. de preek tijdens de dankdagdienst van woensdagmorgen 4 november 2020 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Handelingen 27 : 14-39
Prediking n.a.v. Hand. 27 : 35
Thema: Danken tijdens de crisis
Aandachtspunten: 1. Paulus heeft reden om te danken;
2. Paulus neemt tijd om te danken; en
3. Paulus gaan anderen voor in het danken

Vragen voor kinderen:
1. Naar welke plaats is Paulus op weg?
2. Waar dankt Paulus in de storm voor en waar dank jij vandaag de Heere voor?

Vragen voor jongeren:
1. Welke ‘stormen’ ken jij in je leven?
2. Waarom kunnen we ook danken in de coronacrisis?

Vragen voor ouderen:
1. Wat doet u in de ‘stormen’ van het leven?
2. Paulus wordt bemoedigt door een engel Gods dat niemand van hen iets zal overkomen. Hoe kunnen wij bemoedigt worden?
3. Hoe kunnen we anderen voorgaan in het danken?