Ps. 62 : 5
Schriftlezing: Job 1
Ps. 147 : 6 en 7
Prediking n.a.v. Zondag 10 uit de HC
Gods voorzienigheid
1. De betekenis van Gods voorzienigheid
2. De belijdenis van Gods voorzienigheid
3. De troost van Gods voorzienigheid.
Ps. 46 : 1