Ps. 54 : 1
Schriftlezing: Esther 4
Ps. 38 : 9, 10 en 15
Prediking n.a.v. Esther 4 : 1, 4 en 8
1. De smart van Mordechai
2. De bewogenheid met Mordechai
3. De opdracht van Mordechai
Ps. 35 : 1
Een vaste Burcht vers 1 en 2

Vragen n.a.v. de preek tijdens de dienst van zondagmorgen 1 november 2020 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Esther 4 Prediking n.a.v. Esther Esther 4 : 1, 4 en 8
Aandachtspunten:
1. De smart van Mordechai;
2. De bewogenheid met Mordechai; en
3 De opdracht van Mordechai

Vragen voor kinderen:
1. Hoe laat Mordechai merken dat hij veel verdriet heeft over het boze plan van Haman?
2. Waar heb jij wel eens verdriet over?

Vragen voor jongeren:
1. Waarom was het verboden om met rouwklederen in de poort van de koning te komen?
2. Hoe laat jij merken als je in rouw bent, bijvoorbeeld als een opa of een tante is overleden?

Vragen voor ouderen:
1. Wat zou u doen wanneer u wist dat u niet lang meer zou leven?
2. Op welke wijze helpt u mensen die verdriet hebben?
3. Wat is in dit gedeelte het grote verschil tussen koning Ahasveros en de Koning der koningen?