Votum en groet
Zingen: Ps. 75 : 1
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 62 : 1
Schriftlezing: Johannes 6: 1-15
Gebed
Zingen: Ps. 105 : 1 en 22
Prediking n.a.v. Johannes 6: 11
Thema: Waar kijk je naar? / Danken en delen
Zingen: Ps. 67 : 3
Dankgebed
Zingen: Ps. 138 : 1
Zegen