Votum en groet
Zingen: Ps. 65 : 6
Wetslezing
Zingen: Tien geboden des Heeren/Gez. 1 : 9
Schriftlezing: Psalm 68: 1-21
Gebed
Zingen: Ps. 116 : 7, 10 en 11
Prediking n.a.v. Ps. 68: 20-21
Thema: Een danklied van David,
waarin we horen:
1. De heerlijke lofprijzing van God;
2. De talrijke zegeningen van God; en
3. De volkomen verlossing van God
Zingen: Ps. 68 : 10
Dankgebed
Zingen: Ps. 68 : 17
Zegen