Votum en groet
Zingen: Ps. 119 : 17
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 144 : 1
Schriftlezing: Lukas 13 : 22-30
Gebed
Zingen: Ps. 84 : 3 en 6
Prediking n.a.v. Lukas 13: 23-25
Thema: Strijdt om in te gaan!
1. Een nieuwsgierige vraag;
2. Een dringende oproep; en
3. Een ernstige waarschuwing
Zingen: Ps. 118 : 10
Dankgebed
Zingen: Ps. 73 : 14
Zegen

Schriftlezing: Lukas 13: 22-30 Prediking n.a.v. Lukas 13: 23-25
Thema: Strijdt om in te gaan!
Aandachtspunten: 1. Een nieuwsgierige vraag; 2. Een dringende oproep; en 3. Een ernstige waarschuwing

Gespreksvragen

1. Welke nieuwsgierige vragen leven er bij jou over de Bijbel en het geloof?

2. Zullen er volgens jou veel of weinig zalig worden vergeleken bij alle mensen die geleefd hebben en leven tot op de dag van de wederkomst?

3. Wat wordt er met de enge poort bedoeld en waarom is die zo nauw?

4. Waarom moet je strijden om in te gaan? Noem verschillende belemmeringen die je verhinderen om in te gaan door de enge poort.

5. Waarom is het een levenslange strijd, ook als je door genade mocht ingaan?

6. Aan welk soort mensen moeten we denken bij ‘velen die zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen’ (vs. 24b)?

7. Bedenk een vraag over de preek om aan de dominee te stellen.