Ps. 47 : 3 en 4
Geloofsbelijdenis: HC Zondag 18
Ps. 24 : 5
Handelingen 1:1-14
Ps. 68 : 9 en 16
Prediking n.a.v. Hand. 1:9-11
1. De hemelvaart van de Heere Jezus
2. De houding van de discipelen
3. De boodschap van de engelen
Ps. 73 : 13
Ps. 98 : 4

Vragen voor digitale preekbespreking op Hemelvaartsdag, D.V. donderdag 21 mei 2020 van 11.30 tot 12.30 uur voor alle jongeren uit de gemeente van 12 jaar en ouder.
Schriftlezing: Handelingen 1:1-14
Tekstgedeelte van de preek: vers 9 t/m 11
Aandachtspunten:
1. De hemelvaart van de Heere Jezus
2. De houding van de discipelen
3. De boodschap van de engelen

Gespreksvragen voor de jongeren van 12-15 jaar
1. Waaraan denk jij bij de hemel? Wat is er wel en wat is er niet? En hoe is dat met de hel?
2. Waarom is het tot troost dat niet een stenen muur of een ijzeren pantser de Heere Jezus wegnam van de ogen van de discipelen, maar een wolk?
3. De discipelen konden niet zien dat de Heere Jezus de hemel binnenging, maar wie heeft de Heere Jezus wel in de hemel gezien, wanneer en hoe?
4. Engelen brengen de boodschap van God. Waar lezen we dat nog meer? En welke ‘engelen’ doen dat in onze tijd? (Denk aan hoe de zeven brieven beginnen in Openbaring 2 en 3.)
5.We weten niet wanneer de Heere Jezus zal wederkomen. Wel heeft hij tekenen gegeven die aan Zijn komst vooraf gaan. Noem eens wat tekenen en denk je dat Hij spoedig wederkomt?
6. Verlang jij naar de wederkomst van de Heere Jezus? Waarom wel of waarom niet?
7. Bedenk als groep een vraag over de preek om aan de dominee te stellen.

Gespreksvragen voor de jongeren van 16 jaar en ouder
1. Waarom is de Heere Jezus in alle eenvoud en niet op een indrukwekkende wijze als Elia ten hemel gevaren en wat heeft dat jou te zeggen?
2. Op andere plaatsten in de Bijbel lezen we dat de Heere Jezus opvaart, in vers 9 lezen we dat Hij ‘werd opgenomen’ als een daad die Hij onderging. Wat is het verschil?
3. Wat doet de Heere Jezus nu in de hemel en wat merk jij daarvan?
4. De houding van de discipelen was hemelwaarts. Noem eens wat kenmerken van een verticale of hemelwaartse levensrichting en een horizontale of wereldse levensrichting in onze tijd en hoe is dat in jouw leven?
5. Denk je dat de uitbraak van het coronavirus een teken is dat de Heere Jezus spoedig wederkomt? Zie je nog meer tekenen van de eindtijd? Zo ja, welke?
6. De Heere Jezus is opgevaren naar de hemel, maar Hij komt terug. Niemand weet wanneer. Wat zou jij de komende uren gaan doen als je wist dat de Heere Jezus vannacht om twaalf uur wederkomt?
7. Bedenk als groep een vraag over de preek om aan de dominee te stellen.