Ps. 86 : 3, 8
Ps. 6 : 2
Schriftlezing: 1 Johannes 1:1 – 2: 6
Tekst: 1 Johannes 2: 1-2
Ps. 116 : 2, 3, 8
Ps. 103 : 6
Ps. 32 : 4, 6

Thema: Een hemelse Advocaat met een steeds groeiende praktijk.
1. Een liefdevolle vermaning;
2. Een hemels gebeuren;
3. Een onbegrijpelijke uitwerking

Vragen
1. Onder andere welke dwaling was er in de gemeenten, die Johannes zo lief heeft, gekomen?
2. Waar wordt het onkruid mee vergeleken?
3. Op welke manier heeft Johannes de gemeenten lief en hoe blijkt dat?
4. Wat is ‘een Voorspraak’?
5. Welke 3 ambten komen terug in de ambtsnaam Christus?
6. Wat betekent hemelvaart in het licht van de vergeving van zonden?
7. Waar verwijst het woord verzoening naar?
8. Op gegeven moment wordt verwezen naar Rom.3:25 waar ook het woord verzoening wordt genoemd. Wat is de andere betekenis die het Griekse woord voor verzoening ook in zich heeft?
9. Wat betekent dat het bloed van Christus algenoegzaam is?
10. Een oude predikant noemde eens een manier om op de weg naar Christus te komen, wat moet je doen?