Ps. 21 : 5, 13
Ps. 119 : 3
Schriftlezing: Johannes 16: 1-15
Tekst: Johannes 16: 14
Ps. 119 : 53, 65
Ps. 89 : 7
Ps. 45 : 1

Thema: De Heilige Geest verheerlijkt Christus
1. De liefde in Zijn spreken;
2. Het noodzakelijke van Zijn werk;
3. De prediking van Zijn Woord.

Vragen:
1. Waarmee wordt het verlichtende werk van de Heilige Geest vergeleken?
2. Waarom is het nodig dat de Heilige Geest het licht op Christus laat schijnen?
3. Welk onderscheid kent iemand die de Heere God vreest en wil dienen?
4. Hoe kan je de tekst Hij zal het uit het Mijne nemen, ook neerzetten?
5. Welk Oudtestamentisch beeld wordt er genoemd en welke lijn is er naar het werk van de Heilige geest te trekken?
6. Welke twee weldaden heeft Christus verkregen en deelt Hij door de Heilige Geest uit aan zondaren?
7. Wat wordt zichtbaar in ons leven als de Heilige Geest het licht gaat schijnen op Christus?
8. Wat zegt de wet tegen een zondaar?
9. Wat reinigt van alle zonden?