Ps. 118 : 12
Ps. 51 : 6
Handelingen 2 : 1-21
Ps. 119 : 3 en 9
Prediking n.a.v. Hand. 2 : 11b
De wonderen van Pinksteren
1. Het wonder van het spreken
2. Het wonder van het horen
3. Het wonder van de grote werken Gods
Ps. 49 : 1
Ps. 111 : 2

Vragen n.a.v. de preek tijdens de dienst van zondagmorgen 31 mei 2020 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.

Schriftlezing: Handelingen 2:1-21 Prediking n.a.v. Hand. 2:11b
Thema: De wonderen van Pinksteren
Aandachtspunten:
1. Het wonder van het spreken;
2. Het wonder van het horen;
3. Het wonder van de grote werken Gods

Vragen voor kinderen:
1. In welke plaats werd de Heilige Geest uitgestort?
2. Tijdens welke gebeurtenis heeft God de spraak verward?

Vragen voor jongeren:
1. Welke wonderen gebeuren er bij de uitstorting van de Heilige Geest?
2. Waarom heb jij ook de Heilige Geest nodig?

Vragen voor ouderen:
1. Waarom is het een wonder dat wij een Bijbel hebben in onze eigen taal?
2. Welke grote werken van God worden in vers 11b bedoeld?
3. Wat zijn in uw leven ‘de grote werken Gods’?